Vraag Hoe kan ik de consolebeschermer van Linux permanent uitschakelen in het systeem?


Ik heb een Ubuntu-server die opstart in de tekstmodus. Er zit zelden een scherm of toetsenbord op, maar als ik een scherm bevestig, moet ik meestal ook een toetsenbord bevestigen, omdat de schermbeschermer in de console-modus is ingeschakeld en ik op een toets moet drukken om te zien wat er is aan de hand.

Ik ben me ervan bewust dat de opdracht setterm dit kan uitschakelen, maar het is iets per sessie. Hoe kan ik het zo maken dat het apparaat nooit het scherm in de tekstmodus leegmaakt, zelfs niet wanneer het voor het eerst wordt opgestart en zit bij de inlogprompt?


41
2018-05-01 16:57


oorsprong


Lijkt aardig beantwoord te zijn op askubuntu: askubuntu.com/questions/138918/... - Roy
Ik schreef over twee verschillende benaderingen die ik nodig had voor verschillende RHEL-distributies. Een van hen kan u helpen met Ubuntu: superuser.com/a/1004931/197972 - David C.


antwoorden:


De console-gereedschappen pakket maakt het mogelijk console-opties te bedienen.

Als u de schermonderdrukking en powerdown wilt uitschakelen, stelt u deze in BLANK_TIME en POWERDOWN_TIME naar 0 in /etc/console-tools/config. Als u het configuratiebestand liever niet wilt wijzigen, kunt u hetzelfde effect bereiken door een nieuw bestand te maken in /etc/console-tools/config.d bevattende het volgende:

BLANK_TIME=0
POWERDOWN_TIME=0

De naam van het bestand in config.d moet volledig bestaan ​​uit hoofdletters en kleine letters, cijfers, onderstrepingstekens en koppeltekens.


23
2018-05-01 19:43Hoe weet je dat? Ik heb de hele ochtend op internet gezocht naar de documentatie voor / etc / console-tools en heb er geen kunnen vinden. - raldi
Waarschuwing: hiermee installeerde ik console-tools op ubuntu server 12.04, deed ik de bovenstaande config en het tanked het volledig ... Niet zeker wat ik verkeerd deed, maar als het iemand anders overkomt (en je bent onzin bij servers like me!), boot to recovery -> root prompt -> mount -o remount, rw / -> apt-get remove console-tools -> reboot - BaronVonKaneHoffen


Of u gebruikt / etc / kbd / config om in te stellen (afhankelijk van uw systeem, wat is geïnstalleerd)

BLANK_TIME=0
BLANK_DPMS=off

17
2018-01-29 06:27Wat begin ik opnieuw bij het wijzigen van KBD-configuratie? - Frodik
Lijkt /etc/init.d/kbd reload te zijn - Vincent
Ik probeerde dit in een nieuwe installatie van Ubuntu Server 10.04.4 en 12.04.1, en het werkte niet in een van beide. - Prof. Moriarty
Op welke distributies is dit van toepassing? - Michael Hampton♦
Dit werkt op Debian 6 en 7. Dit configuratiebestand wordt ingesteld BLANK_TIME=30 standaard. - basic6


De parameter wordt bestuurd via de kernel-opdrachtregel, waarbij setterm alleen de runtime-instellingen wijzigt. Om het systeembreed uit te schakelen kun je je kernel boot-commandoregel veranderen door het toe te voegen met "consoleblank = 0" in je opstartconfiguratie (grub / lilo).

Als er iets tijdens het opstarten van de boot is, zal dit de waarde overschrijven.


15
2017-10-14 18:45Zoals te zien op superuser.com/questions/152347/... ! - codehead
Met grub2 kan het worden toegevoegd in / etc / default / grub GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="consoleblank=0" en vervolgens grub config bijwerken met grub[2]-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg. Of het kan worden ingebed in de ingebouwde kernel-opdrachtregel tijdens het handmatig configureren en compileren van de kernel. - user3132194


Als u de setterm commando om /etc/rc.local, het zou effect moeten hebben voor alle virtuele consoles, ongeacht of een gebruiker erop is ingelogd. bijv .:

setterm -blank 0

7
2018-05-01 18:16Dat lijkt niet echt te werken in rc.local. - raldi
Het heeft in het verleden voor mij gewerkt op systemen van het RedHat-type. Het kan zijn dat Debian / Ubuntu wordt geladen rc.local op een iets andere tijd dan RH. Sorry daarvoor. - James Sneeringer
Werkt niet op CentOS 6.3. Het scherm blijft na 10 minuten uitgewist. - Michael Hampton♦
Ik vond dat dit werkte voor RHEL 5 en 6 (/bin/setterm -blank 0 -powerdown 0 -powersave off), maar niet voor 7. Succes of falen is waarschijnlijk afhankelijk van uw distributie en de console-omgeving op het moment dat rc.local wordt uitgevoerd. - David C.


Als u een nieuwere Ubuntu gebruikt die upstart gebruikt, kunt u het volgende gebruiken:

for file in /etc/init/tty*.conf; do tty="/dev/`basename $file .conf`"; echo "post-start exec setterm -blank 0 -powersave off >$tty <$tty" | sudo tee -a "$file"; done

Een kleine uitleg van wat hier gebeurt:

Nieuwere Ubuntu-versies gebruiken upstart voor het opstarten van het systeem. Met parvenu zijn de Linux-consoles ingesteld met configuratiebestanden die zijn opgeslagen in / etc / init. De bovenstaande opdracht begint met het herhalen van elk van die configuratiebestanden:

for file in /etc/init/tty*.conf;

De upstart configuratiebestandnaam van de tty in $ file wordt gebruikt om de naam van het tty-apparaat te bouwen:

tty="/dev/`basename $file .conf`";

Er wordt een paraaf "post-start" -opdracht gebouwd die "setterm" uitvoert om schermonderdrukking en energiebesparing uit te schakelen nadat de tty is gestart:

echo "post-start exec setterm -blank 0 -powersave off >$tty <$tty"

En ten slotte wordt dat commando toegevoegd aan het upstart configuratiebestand:

| sudo tee -a "$file";

4
2017-09-16 22:40Je antwoord zou veel beter zijn als je echt hebt beschreven wat hier gebeurt. Het geven van zo'n enorme opdracht zonder uitleg is niet erg nuttig. - Zoredache
@Zoredache heb je gelijk, ik heb een uitleg toegevoegd. Bedankt voor de feedback. - Chris Pick2
2017-10-14 15:52