Vraag scp zonder bekende_hosts check


Is er een kans om de known_hosts-controle over te slaan zonder known_hosts te wissen of uit te schakelen in ssh.conf? Ik heb nog geen toegang tot known_hosts noch ssh.conf. Vind niet geschikt in de mens.


46
2017-11-13 09:32


oorsprong


wat betekent "Ik heb nog geen toegang tot bekende_hosts of ssh.conf. Vind geen geschikt in de mens." gemiddelde? De known_hosts bestand wordt gemaakt zodra je verbinding hebt gemaakt, dus alles zou goed moeten zijn. - glglgl
Hallo glglgl, die bekende_hosts is een bestand van een andere servicegebruiker en visudo werkt niet correct. Dus ik heb geen schrijfbare toegang tot bekende_hosts noch ssh.conf. Er is een valse handtekening in dat bekende_hosts-bestand. - burnersk


antwoorden:


scp wordt verondersteld dezelfde commandoregelopties te nemen als ssh, probeer:

-o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null

Voeg misschien -q toe om de waarschuwingen ook uit te schakelen.


95
2017-11-13 09:35

Voor degenen onder ons die minder bekend zijn met Linux, kan de volledige syntaxis er ongeveer zo uitzien:

scp -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null -r $source $user@$host:$destination

3
2018-01-16 14:09