Vraag Hoe maak ik een verbinding privé op Windows Server 2012 R2


Na een herstart van een van onze servers (een Windows Server 2012 R2) worden alle privéverbindingen openbaar en andersom (deze gebruiker had hetzelfde probleem). Dingen als pingen en iSCSI werken niet meer, en na enig onderzoek bleek dit de oorzaak te zijn.

Het probleem is dat ik niet weet hoe ik ze weer privé moet maken. Als u met de linkermuisknop op het netwerkpictogram in de lade klikt, wordt de "moderne" zijbalk weergegeven, maar wordt alleen een lijst met verbindingen weergegeven en als u er met de rechtermuisknop op klikt, worden er geen opties weergegeven.

Wat kan het probleem zijn en is er een manier om deze instellingen te wijzigen? Ik moet een van de verbindingen openbaar maken (internettoegang) en twee daarvan privé (backbone).


60
2017-10-23 12:06


oorsprong
antwoorden:


Powershell. Hier is een voorbeeld van het wijzigen van het netwerkprofiel van een netwerkinterface met de naam Ethernet1 van wat het nu is naar "Privé". Ik heb deze informatie gekregen Get-Help Set-NetConnectionProfile -Full.

PS C:\>$Profile = Get-NetConnectionProfile -InterfaceAlias Ethernet1

PS C:\>$Profile.NetworkCategory = "Private"

PS C:\>Set-NetConnectionProfile -InputObject $Profile

Documentatie: https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj899566(v=wps.630).aspx


57
2017-10-23 12:14Hartelijk bedankt! Dit heeft me gered. Een kleine correctie (het TechNet-artikel voor Set-NetConnectionProfile heeft ook deze typefout): Private zou een string in de tweede regel moeten zijn, d.w.z. $Profile.NetworkCategory = "Private" is juist. Hetzelfde geldt voor de verbindingsnaam ("Ethernet1"). - Groo
Ik heb een script gemaakt dat dit doet voor alle verbindingsprofielen, inclusief profielen die nog niet actief zijn: gist.github.com/CMCDragonkai/dbd2d94840cdaf79d3f6964bbd58e92f - CMCDragonkai
Bedankt voor een goede oplossing die RDP niet opent op een onbekend netwerk. - Florian Heigl
techman's antwoord laat zien hoe je hetzelfde kunt doen met een elegantere one-liner: Set-NetConnectionProfile -InterfaceAlias Ethernet1 -NetworkCategory Private - mwfearnley


Een GUI-manier om deze wijziging aan te brengen:

  1. Raken Winkey + R om Run prompt te openen en typ gpedit.msc
  2. Navigeren naar: Computer Configuration/Windows Settings/Security Setting /Network List Manager Policies.
  3. Kies uw netwerknaam in het rechterdeelvenster.
    Notitie: Als u netwerken wilt weergeven die momenteel niet zijn verbonden, klikt u met de rechtermuisknop Network List Manager-beleid in het linkerdeelvenster en kies Toon alle netwerken.
  4. Ga naar het tabblad Netwerklocatie en wijzig het Locatie type van publiek tot privé. enter image description here

  5. Sluit de lokale beleidseditor.

Bron: https://social.technet.microsoft.com/Forums/lync/en-US/82ccc68c-947e-435a-a237-1090f38d0dbe/windows-server-2012-r2-datacenter-network-stuck-in-public-mode


36
2017-07-08 10:50Dit antwoord is geweldig. Bedankt! - DRS David Soft
Hoe stel ik het netwerk in als Domain Network? - Krunal


Powershell gebruiken. Hier is een voorbeeld van het wijzigen van het netwerkprofiel van een netwerkinterface, Ethernet genaamd, naar 'Private'. Dit is een opdracht uit één regel.

Set-NetConnectionProfile -InterfaceAlias Ethernet -NetworkCategory Private

Dit werkt op elke lokale computer waarop Powershell is geïnstalleerd.


27
2017-08-27 16:31Dit is eigenlijk wat het geaccepteerde antwoord zegt, toch? - Groo
Voor deze opdracht is geen variabele vereist. Eén regel en klaar. Het is een verbeterde opdracht. - techman
De reden dat ik dit commando heb ontdekt, is omdat het geaccepteerde antwoord voor mij niet werkt. Met deze opdracht wordt het verbindingstype rechtstreeks ingesteld zonder detectie. - techman
Het werkt trouwens niet op Windows 7, deze comandlet is geïntroduceerd in 2012/8. - eckes
Gebruik: get-NetConnectionProfile om de huidige status en namen van uw interfaces te controleren. - Tilo


Nog een eenvoudiger manier met Powershell:

Set-NetConnectionProfile -NetworkCategory Private

1
2017-09-13 14:44Hierdoor kunnen alle NIC's privé worden ingesteld, aangezien er geen specifieke adapter is opgegeven. - Overmind


Ik heb maandenlang een soortgelijk probleem gehad met mijn Home 2012R2-domeincontroller.

Na het patchen en opnieuw opstarten kon ik geen verbinding maken via RDP.

Ik heb MS-firewall uitgeschakeld in GPO voor domein netwerken. Nadat ik geen verbinding kon maken, ontdekte ik dat de primaire Ethernet-verbinding werd vermeld als openbaar en daarom stond de firewall AAN.

Waarom verandert de NIC van domein naar publiek?
Na het bestuderen van een paar artikelen op het web, heb ik het volgende geconcludeerd:

Na een herstart van de enige DC in het domein zijn AD-services niet onmiddellijk beschikbaar wanneer de IP-stack wordt geïnitialiseerd.
Dit zorgt ervoor dat het besturingssysteem detecteert dat dit een is openbaar netwerk en stelt de NIC dienovereenkomstig in.

Permanente oplossing voor dit probleem op deze machine was om de Network Location Awareness-service in te stellen vertraagde start.

Hierdoor kunnen AD-services beschikbaar worden en vervolgens detecteert het besturingssysteem a domeinnetwerk en stelt de NIC dienovereenkomstig in.


1
2017-10-21 14:44+1 voor het advies over uitgestelde start. - Esa Jokinen


Had dit probleem op een VM en moest gewoon de Network Location Awareness-service opnieuw starten om erachter te komen dat het verbonden was met een domein en een domeinprofiel ging gebruiken.


0
2017-11-21 23:10

Wat het op mijn Windows Server 2012 R2 standaard servers liet werken was om IPV6 opnieuw in te schakelen.

In een poging om toekomstige probleemoplossing voor mezelf gemakkelijker te maken heb ik IPV6 links en rechts uitgeschakeld en daarna liet de Windows Firewall niet meer zien dat 'Domein' was verbonden.

Waarom Windows in Windows niet kan vaststellen dat het zich op een domein bevindt, als alleen IPV4 is aangesloten, is mij een raadsel.

Bah


0
2017-08-13 00:42