Vraag Hoe bekijk ik de details van een .cer-bestand met een digitaal certificaat?


Ik gebruik Windows en heb een .cer-bestand ontvangen. Hoe kan ik de details ervan bekijken?


81
2017-12-23 09:21


oorsprong
antwoorden:


OpenSSL laat je toe om ernaar te kijken als het op je systeem is geïnstalleerd.

openssl x509 -in cerfile.cer -noout -text

Het formaat van het .CER-bestand kan vereisen dat u een ander coderingsformaat opgeeft om expliciet te worden aangeroepen.

openssl x509 -inform pem -in cerfile.cer -noout -text

of

openssl x509 -inform der -in cerfile.cer -noout -text

Op Windows-systemen kunt u met de rechtermuisknop op het .cer-bestand klikken en Openen selecteren. Dat laat je dan de meeste metadata bekijken.

In Windows voert u een Windows-certificaatbeheerprogramma uit met de opdracht certmgr.msc in het uitvoeringsvenster. Vervolgens kunt u uw certificaten importeren en details bekijken.


141
2017-12-23 09:38Ik krijg "4726: error: 0906D06C: PEM-routines: PEM_read_bio: no start line: pem_lib.c: 632: Expecting: TRUSTED CERTIFICAAT" wanneer ik dit in Linux doe - Zubair
Wat u noemde over Windows werkt echter, maar het is erg moeilijk om de certificaatdetails te lezen in het kleine venster dat wordt weergegeven - Zubair
Ik heb enkele verduidelijkingen toegevoegd over sommige OpenSSL-opties om verschillende coderingsindelingen te specificeren - aangezien uw fout die het DER-formaat specificeert eruit ziet alsof het zou werken. - Helvick
Linux-guiversie: gcr-viewer. - user3622355
bij het krijgen :0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio"fout, u moet het 3e gegeven commando gebruiken, met -inform der


Als u Windows gebruikt, kunt u console util gebruiken

certutil -dump <file>

19
2018-06-10 07:53Waar komt die "certutil" vandaan? Die van nss-utils op mijn systemen heeft geen "-dump" optie. - freiheit
Het is systeemgebruik. Ik heb Windows 7. technet.microsoft.com/en-US/en-en/library/... - lunicon


Alle antwoorden mislukken voor MacOS. Het enige dat in Sierra en High Sierra werkt, is:

openssl x509 -inform der -in cerfile.cer -noout -text

6
2017-12-14 22:35Het antwoord van Helvick (voor het laatst bijgewerkt in 2014) bevat deze exacte regel. - mwfearnley


U kunt het importeren en bekijken via Powershell:

Get-ChildItem –Path c:\file.cer | Import-Certificate –CertStoreLocation cert:\LocalMachine\My

bekijk het dan in Windows certmgr.msc of laad het rechtstreeks naar Powershell

SET-LOCATION CERT:\LOCALMACHINE\my
GET-CHILDITEM –RECURSE | FORMAT-LIST –PROPERTY *

of met een vingerafdruk

$cert = (Get-ChildItem –Path cert:\LocalMachine\My\AE53B1272E43C14545A448FB892F7C07A217A761)

Vergeet niet om PKI IMPORT-MODULE te importeren

U kunt ook certificaten bekijken, exporteren, importeren en verwijderen met behulp van Internet Explorer.

Om certificaten te bekijken met Internet Explorer

  1. Klik in Internet Explorer op Extra en klik vervolgens op Internetopties om het dialoogvenster Internet-opties weer te geven.
  2. Klik op het tabblad Inhoud.

  3. Klik onder Certificaten op Certificaten. Om details van om het even welke te bekijken     certificaat, selecteer het certificaat en klik op Bekijken.


1
2017-09-28 12:56