Vraag Hoe schakel ik het verlopen van het Oracle-wachtwoord uit?


Ik gebruik Oracle voor ontwikkeling op mijn lokale computer. Het wachtwoord voor een bootstrap-account dat ik altijd gebruik om mijn database opnieuw op te bouwen, is verlopen.

Hoe schakel ik het verlopen van het wachtwoord voor deze gebruiker (en alle andere gebruikers) permanent uit?

Ik gebruik Oracle 11g, maar ik weet niet of het gedrag bij het verlopen van het wachtwoord nieuw is in 11g.


23
2017-07-08 12:01


oorsprong
antwoorden:


verander profiel standaard limiet password_life_time onbeperkt;

23
2017-07-08 12:13Ik denk dat het nieuwe ding in 11g is dat de wachtwoorduitloop standaard is ingeschakeld. Bij het maken van een nieuwe database wordt u gevraagd of u de nieuwe, beveiligde standaard of het oude 10g-gedrag wilt. Hoe dan ook, de SQL-opdracht van Randy schakelt het verlopen van het wachtwoord voor alle gebruikers uit (tenzij u specifiek een profiel met die limiet aan hun profiel hebt toegevoegd). - Ofir Manor


Een manier om dit te doen is om het profiel in de Enterprise Manager te wijzigen. U meldt zich aan als sys / sysdba, ga naar Server-> Profielen-> Standaard-> Bewerken-> Wachtwoord-> Verlopen in-> Onbeperkt. Dat is het. Ik weet niet of dit ook zal veranderen als de ingestelde houdbaarheidsdatum is verstreken, anders stel het profiel opnieuw in op de gebruiker (in enterprise mgr opnieuw)


3
2018-06-21 13:57