Vraag Wat doet de Apache Satisfy-richtlijn?


Ik struikelde over een httpd.conf richtlijn die ik niet kan begrijpen:

<Files ~ "^\.ht">
  Order allow,deny
  Deny from all
  Satisfy All
</Files>

Volgens de dokter , Dat zou ik zeggen Satisfy heeft geen effect omdat er geen is Allow. Heb ik het fout? Wat denk je dat deze richtlijn doet?


5
2018-04-27 14:01


oorsprong


Ik heb me dat ook afgevraagd. Deze richtlijnen zijn opgenomen in de standaard httpd.conf op FreeBSD 7.x. - Stefan Lasiewski


antwoorden:


Ik ben het met je eens, het voldoen aan alles is niets doen - zonder dit zouden deze bestanden toch worden geweigerd.


1
2018-04-27 14:07Yup - Omdat er geen zijn Allow from of Require voorwaarden, Satisfy maakt hier niet uit (u kunt niet voldoen aan een voorwaarde die niet bestaat, dus toegang wordt geweigerd). - voretaq7